Bài viết mới

Tuyển 5 Nữ đơn hàng đóng gói làm việc tại AICHI thi tuyển 25/5/2022...

Tuyển 5 Nữ đơn hàng đóng gói làm việc tại AICHI thi tuyển 25/5/2022 lương cơ bản 165.000 yên/tháng

Tuyển 40 Nam/Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp làm tại AICHI thi 16/5/2022...

Tuyển 40 Nam/Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp làm tại AICHI thi 16/5/2022 lương cơ bản 156.000 yên/tháng

Tuyển 3 Nữ đơn hàng sản xuất dây cáp Ô Tô làm việc tại...

Tuyển 3 Nữ đơn hàng sản xuất dây cáp Ô Tô làm việc tại HYOGO thi tuyển 20/5/2022 lương cơ bản 150.000 yên/tháng

Tuyển 8 Nam đơn hàng hoàn thiện nội thất làm việc tại CHIBA thi...

Tuyển 8 Nam đơn hàng hoàn thiện nội thất làm việc tại CHIBA thi tuyển 19/5/2022 lương cơ bản 162.000 yên/tháng

Tuyển 4 Nam đơn hàng lắp ráp linh kiện Ô tô làm tại AICHI...

Tuyển 4 Nam đơn hàng lắp ráp linh kiện Ô tô làm tại AICHI thi tuyển 25/5/2022 lương cơ bản 158.000 yên/tháng

Tuyển 2 Nam đơn hàng chế biến Hàu tại HIROSHIMA thi tuyển 19/5/2022 lương...

Tuyển 2 Nam đơn hàng chế biến Hàu tại HIROSHIMA thi tuyển 19/5/2022 lương cơ bản 156.000 yên/tháng